• An Toàn & Uy Tín
 • Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Pack 1000+ Sound Effects Pro - Gói hiệu ứng âm thanh tổng hợp hơn 1000 hiệu ứng - AEJuice


35,000 VND

Mã sản phẩm: PPR-P008
A pack of 1000+ professional sound effects for any video and audio editor.

 • Phiên Bản Mới Nhất
 • Mức Giá Phù Hợp
 • Sản Phẩm Nguyên Gốc
 • An Toàn & Uy Tín
 • Thanh Toán Bảo Mật
 • Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Tình năng:

 • Hoạt động với plugin AEJuice Pack Manager trong After Effects và Premiere Pro
 • 41 danh mục khác nhau
 • Hơn 1000 hiệu ứng âm thanh WAV
 • Tệp zip 2GB
 • 100% miễn phí tiền bản quyền
 • Chất lượng chuyên nghiệp
 • Được tạo ra bởi một studio hiệu ứng âm thanh chuyên nghiệp Daruma Audio
 • Pack Manager tương thích 100% (xem trước và nhập ngay trong After Effects)
 • Tương thích với bất kỳ phần mềm chỉnh sửa âm thanh hoặc video nào như các tệp WAV thông thường
 • Tạo thiết kế âm thanh như một người chuyên nghiệp

Features:

  • Works with AEJuice Pack Manager plugin in After Effects and Premiere Pro
  • 41 different categories
  • 1000+ WAV sound effects
  • 2GB zip file
  • 100% Royalty-Free
  • Professional Quality
  • Created by a professional sound effects studio Daruma Audio
  • Pack Manager 100% compatible (preview and import right in After Effects)
  • Compatible with any audio or video editing software as regular WAV files
  • Create sound design like a professional

Danh sách nhóm âm thanh:

 • Balloons
 • Blasters
 • Book Drops
 • Bubbles
 • Camera Shots
 • Chains
 • Characters Children
 • Characters Crowd
 • Characters Female
 • Characters Male
 • Cinematic
 • Clock
 • Cloth
 • Coins
 • Data
 • Doors
 • Errors
 • Fire
 • Fireworks
 • Glitch
 • Horns
 • Human Eating
 • Ice
 • Keyboard
 • Leather
 • Markers
 • Mouse
 • Notification
 • Package Drops
 • Paper
 • Pencils
 • Pens
 • Pops
 • Realistic Ambience
 • Snow
 • Tear
 • Toilet
 • UI Clicks
 • Water
 • Whooshes
 • Zip

Demo:


Trước khi mua sản phẩm, hãy đọc kỹ điều khoản sử dụng tại trang: https://c9digi.com/chinh-sach-bao-mat/

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected], hoặc hệ thống hỗ trợ trực tuyến.

Mỗi sản phẩm bạn đều được hỗ trợ download, cài đặt.

Trong trường hợp tải lỗi, vui lòng kiểm tra lại tình trạng internet, đảm bảo đường truyền ổn định.