• An Toàn & Uy Tín
  • Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Character Rigging Mock Up Animations - Plugin gắn xương tạo chuyển động nhân vật


40,000 VND

Mã sản phẩm: PAE-SP002
Bằng cách hoàn thành 3 bước điều khiển được trình bày trong dự án này, nhân vật của bạn có thể nhận được nhiều hoạt cảnh cài sẵn. Cũng có thể được điều khiển bằng cách sử dụng Full Riggied FK/IK Controllers.

  • Phiên Bản Mới Nhất
  • Mức Giá Phù Hợp
  • Sản Phẩm Nguyên Gốc
  • An Toàn & Uy Tín
  • Thanh Toán Bảo Mật
  • Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Bộ công cụ này giải quyết việc điều khiển nhân vật phức tạp, thiết lập kênh và nhiều tác vụ khung hình chính với số lần nhấp chuột tối thiểu.

By completing the 3 rigging steps presented in this project, your character can get a variety of Preset Animations. Also can be controlled using Full Riggied FK/IK Controllers. This toolkit solves complex character rigging, channel setting, and numerous keyframe tasks with minimal clicks.

Demo:


Trước khi mua sản phẩm, hãy đọc kỹ điều khoản sử dụng tại trang: https://c9digi.com/chinh-sach-bao-mat/

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected], hoặc hệ thống hỗ trợ trực tuyến.

Mỗi sản phẩm bạn đều được hỗ trợ download, cài đặt.

Trong trường hợp tải lỗi, vui lòng kiểm tra lại tình trạng internet, đảm bảo đường truyền ổn định.