• An Toàn & Uy Tín
  • Hỗ Trợ Kỹ Thuật

[C#] Phần mềm quản lý Siêu thị điện máy CPN - Full code + Báo cáo


30,000 VND

Mã sản phẩm: SOFTQLST-002

Ngày nay, khi cuộc sống của mỗi người dân đang từng bước được nâng cao thì nhu cầu về mua sắm, vui chơi giải trí ngày càng được chú trọng. Do đó, các doanh nghiệp cũng quan tâm ưu tiên cho việc phát triển các khu thương mại mua sắm nhằm đáp ứng nhu cầu


  • Phiên Bản Mới Nhất
  • Mức Giá Phù Hợp
  • Sản Phẩm Nguyên Gốc
  • An Toàn & Uy Tín
  • Thanh Toán Bảo Mật
  • Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Project sử dụng phiên bản Visual studio 2008 hoặc 2010 cùng SQL 2008. Bạn vui lòng cài đặt đúng phiên bản để tránh xảy ra lỗi khi mở tại phiên bản mới hơn.

Phần mềm “quản lý siêu thị điện máy CPN” là chương trình sử dụng mà ở đó người dùng có thể dễ dàng quản lý các nghiệp vụ trong một siêu thị điện máy như quản lý hàng hóa (nhập hàng , xuất hàng), quản lý nhân viên, khách hàng…

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
NHẬN XÉT(Của cán bộ hướng dẫn)
DANH MỤC HÌNH ẢNH
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG
1.1. Lý do chọn đề tài: 9
1.2. Mô tả bài toán: 9
1.2.1. Chức năng: 9
1.2.2. Người dùng: 9
1.2.3. Phát biểu bài toán: 9
1.2.4. Chức năng quản lý: 10
1.3. Mục tiêu hệ thống: 14
1.4. Ràng buộc hệ thống: 14
1.4.1. Ràng buộc quản lý hệ thống của người dùng: 14
1.4.2. Ràng buộc nhân lực và thời gian: 14
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ HƯỚNG ĐI
2.1. Chức năng chính của hệ thống: 15
2.2. Yêu cầu phi chức năng: 15
2.3. Yêu cầu bảo mật: 15
2.4. Yêu cầu cụ thể hệ thống: 15
2.4.1. Yêu cầu quản lý: 15
2.4.2. Yêu cầu lập báo cáo: 16
2.4.3. Yêu cầu thống kê: 16
2.4.4. Yêu cầu tra cứu: 16
2.5. Môi trường thực hiện: 16
2.4. Các biểu mẫu: 17
2.6.1. Phiếu nhập hàng: 17
2.6.2. Đơn đặt hàng: 17
2.6.3. Phiếu xuất hàng: 18
2.6.4. Thống kê doanh thu: 18
2.6.5. Thống kê tồn kho: 19
2.6.6. Thống kê danh sách nhân viên: 19
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
3.1. Các tác nhân (Các Actor tác động vào hệ thống) 20
3.2. Mô hình DFD (Data flow diagram- mô hình luồng dữ liệu) 21
3.2.1. DFD mức 0 21
3.2.1. DFD chức năng nhà cung cấp hàng hóa 22
3.2.2. DFD chức năng lập hóa đơn buôn bán 22
3.2.3. DFD của chức năng người quản trị hàng hóa 23
3.2.4. DFD chức năng quản trị nhân viên 23
3.2.5. Chức năng phân loại hàng hóa 24
3.3. Mô tả thiết kế các quy trình nghiệp vụ: 24
CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ PHẦN MỀM
4.1. Cây Chức Năng Của Phần Mềm: 26
4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu: 27
4.2.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu và mối quan hệ: 27
4.2.2. Mô tả chi tiết các bảng cơ sở dữ liệu: 28
4.3. Thiết kế giao diện: 37
4.3.1. Giao diện đăng nhập hệ thống: 37
4.3.2. Giao diện đổi mật khẩu: 37
4.3.3. Giao diện chính của hệ thống: 38
4.3.4. Giao diện thêm mặt hàng: 38
4.3.5. Giao diện đặt hàng : 39
4.3.6. Giao diện xuất hàng: 39
4.3.7. Giao diện chi tiết xuất hàng 40
4.3.8. Giao diện quản lý nhân viên: 40
4.3.9. Giao diện quản lý khách hàng: 41
4.3.10. Giao diện nhà cung cấp 41
4.3.11. Giao diện báo cáo thống kê - Danh sách nhân viên 42
4.3.12. Giao diện thống kê - Tồn kho 42
4.3.13. Giao diện thống kê – Doanh thu 43
4.3.14. Giao diện tìm kiếm nhân viên 43
4.3.15. Giao diện tìm kiếm mặt hàng 44
4.3.16. Giao diện tìm kiếm nhà cung cấp 44
4.3.17. Giao diện tìm kiếm khách hàng 45
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hình ảnh phần mềm:

--

--


Trước khi mua sản phẩm, hãy đọc kỹ điều khoản sử dụng tại trang: https://c9digi.com/chinh-sach-bao-mat/

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected], hoặc hệ thống hỗ trợ trực tuyến.

Mỗi sản phẩm bạn đều được hỗ trợ download, cài đặt.

Trong trường hợp tải lỗi, vui lòng kiểm tra lại tình trạng internet, đảm bảo đường truyền ổn định.