• An Toàn & Uy Tín
  • Hỗ Trợ Kỹ Thuật

[C#] Phần mềm quản lý khách sạn Hoa Hồng - Full code + Báo cáo


30,000 VND

Mã sản phẩm: SOFTQLKS-001

Đứng trước sự bùng nổ thông tin, các tổ chức và các doanh nghiệp đều tìm mọi biện pháp để xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin của mình nhằm tin học hoá các hoạt động tác nghiệp của đơn vị mình. Mức độ hoàn thiện tuỳ thuộc vào quá trình phân tích và<


  • Phiên Bản Mới Nhất
  • Mức Giá Phù Hợp
  • Sản Phẩm Nguyên Gốc
  • An Toàn & Uy Tín
  • Thanh Toán Bảo Mật
  • Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Project sử dụng phiên bản Visual studio 2008 hoặc 2010 cùng SQL 2008. Bạn vui lòng cài đặt đúng phiên bản để tránh xảy ra lỗi khi mở tại phiên bản mới hơn.

Bài toán Quản lý khách sạn Hoa Hồng đặt ra các vấn đề cơ bản như sau: Thể hiện được phương thức quản lý phòng khách sạn theo loại phòng, theo tình trạng trong quá trình hoạt động của khách sạn.Quản lý nhân viên của khách sạn theo từng bộ phận chuyên trách và tính lương cho từng nhân viên.Quản lý thông tin về dịch vụ và nắm bắt được thông tin sử dụng dịch vụ của khách hàng và tính tiền sử dụng dịch vụ theo từng phòng; Hỗ trợ cho nhân viên lễ tân thực hiện các thao tác đặt phòng, tra cứu thông tin , làm thủ tục nhận phòng và thủ tục trả phòng của khách hàng được thuận tiện và nhanh chóng, tránh những sai sót, rủi ro, đồng thời hỗ trợ họ tính tiền phòng cho khách hàng kèm theo in hóa đơn cho khách; Hệ thống còn phải cho phép tạo ra các báo cáo tình hình các phòng, thống kê lượt khách mỗi ngày để thay đổi chiến lược kinh doanh, đồng thời giúp cho nhân viên tạo các báo cáo doanh thu theo tháng, theo năm,theo quý...

          Ngoài các chức năng chính như trên, hệ thống này cần thêm một số chức năng khác như: cập nhật các danh mục dữ liệu (danh mục phòng, danh mục nhân viên, danh mục dịch vụ,… ); Các chức năng sao lưu và phục hồi dữ liệu; các chức năng trợ giúp…

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN
LỜI NÓI ĐẦU
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN BÀI TOÁN
1.1. Giới thiệu đề tài 6
1.2. Khảo sát thực tế 6
2.1.1. Giới thiệu về khách sạn 6
2.1.2. Cơ cấu tổ chức 7
2.1.3. Yêu cầu về chức năng của hệ thống 8
2.1.4. Mô tả hệ thống 8
2.1.5. Các tính năng của hệ thống 9
2.1.6. Kiến trúc hệ thống 9
2.1.7. Mô hình phần mềm 10
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
2.1. Phân tích hướng chức năng 12
2.1.1. Danh sách tác nhân: 12
2.1.2. Danh mục usecase: 13
2.1.3. Biểu đồ use case tổng quát 14
2.1.4. Biểu đồ use case chi tiết theo từng tác nhân 15
2.1.5. Đặc tả usecase: 16
2.1.3. Biểu đồ hoạt động 21
2.2. Thiết Kế Dữ Liệu 23
2.2.1. Mô hình CSDL liên kết Diagram 23
2.2.2. Chi tiết thuê phòng 24
2.2.3. Danh mục loại phòng 24
2.2.4. Hóa đơn thanh toán phòng 24
2.2.5. Dữ liệu khách hàng 25
2.2.6. Loại Phòng 25
2.2.7. Sử Dụng dịch vụ 25
2.2.8. Nhân viên 26
2.2.9. Phân quyền 27
2.2.10. Thiết bị dịch vụ 27
2.2.11. Thuê Phòng 27
2.2.12. Trang Thiết Bị 28
2.3. Phân tích hướng dữ liệu 28
2.3.1. Bảng chi tiết thuê phòng 28
2.3.2. Danh mục loại phòng 28
2.3.3. Bảng hóa đơn thanh toán phòng 29
2.3.4. Bảng khách hàng 29
2.3.5. Bảng loại phòng 30
2.3.6. Bảng sử dụng dịch vụ 30
2.3.7. Bảng nhân viên 30
2.3.8. Bảng trang thiết bị 31
2.3.9. Thiết bị dịch vụ 31
2.3.10. Bảng thuê phòng 32
2.3.11. Bảng phân quyền 32
2.4. Thiết kế giao diện 33
2.4.1. Giao diện chính 33
2.4.2. Giao diện đặt phòng cho khách hàng 33
2.4.3. Giao diện thông tin dịch vụ khách đã sử dụng 34
2.4.4. Giao diện cấp dịch vụ cho phòng 34
2.4.5. Giao diện thanh toán phòng 35
2.4.6. Giao diện chi tiết hợp đồng đã thanh toán 35
2.4.7. Giao diện cập nhật thông tin phòng 36
2.4.8. Giao diện cập nhật loại phòng 36
2.4.9. Giao diện cập nhật thiết bị khách sạn 37
2.4.10. Giao diện cập nhật các thiết bị cố định sẵn có trong phòng 37
2.4.11. Giao diện đổi mật khẩu 38
2.4.12. Giao diện tìm kiếm khách hàng đã đặt trước 38
2.4.13. Giao diện quản lý thông tin nhân viên 39
2.4.14. Báo cáo danh sách khách hàng 39
2.4.15. Báo cáo danh sách hóa đơn đã thanh toán 40
2.4.16. Danh sách thực đơn, dịch vụ khách sạn có 40
2.4.17. Thống kê doanh thu theo tháng 41
2.4.18. Thống kê doanh thu theo quý 41
2.4.19. Thống kê doanh thu theo năm 42
2.4.20. Đặt phòng trực tuyến 42
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
3.1. Đánh giá 44
2.1.4. Ưu điểm 44
2.1.5. Nhược điểm 44
3.2. Hướng phát triển 44
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hình ảnh phần mềm:

------


Trước khi mua sản phẩm, hãy đọc kỹ điều khoản sử dụng tại trang: https://c9digi.com/chinh-sach-bao-mat/

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected], hoặc hệ thống hỗ trợ trực tuyến.

Mỗi sản phẩm bạn đều được hỗ trợ download, cài đặt.

Trong trường hợp tải lỗi, vui lòng kiểm tra lại tình trạng internet, đảm bảo đường truyền ổn định.