• An Toàn & Uy Tín
  • Hỗ Trợ Kỹ Thuật

[C#] Quản lý cửa hàng sách Full Source Code + Báo cáo


20,000 VND

Mã sản phẩm: SOFTQLNS-7890

Tại một cửa hàng sách, việc quản lý nhân viên , quản lý sách, quản lý hóa đơn giao dịch giữa khách hàng với người mua, giao dịch hóa đơn giữa của hàng với nhà cung cấp vẫn đang được  quản lý theo phương pháp thủ công d


  • Phiên Bản Mới Nhất
  • Mức Giá Phù Hợp
  • Sản Phẩm Nguyên Gốc
  • An Toàn & Uy Tín
  • Thanh Toán Bảo Mật
  • Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Project sử dụng phiên bản Visual studio 2008 hoặc 2010 cùng SQL 2008. Bạn vui lòng cài đặt đúng phiên bản để tránh xảy ra lỗi khi mở tại phiên bản mới hơn.

Chúng ta đang sống trong một thế giới có nền khoa học phát triển rất hiện đại.Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ  và những thành tựu của nó đang góp phần làm biến đổi nhanh chóng và sâu sắc mọi mặt của đời sống xã hội, trở thành công cụ không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực hoạt động như : kinh tế, quân sự ,giáo dục,y tế…Đặc biệt , trong công tác quản lý,Công nghệ thông tin đã khẳng định được thế mạnh rõ ràng và ngày càng thay thế các phương pháp quản lý thủ công.    

       Quản lý cửa hàng sách là công việc khá phức tạp, mỗi cửa hàng, doanh nghiệp có một đặc thù riêng. Trước kia công việc này được làm thủ công nhưng ngày nay máy móc đã thay thế con người trong việc quản lý, lưu trữ, tính toán… Nó làm tăng độ chính xác, độ tin cậy cao rất hiệu quả. Có nhiều của hàng doanh nghiệp dùng phần mềm để quản lý đồng thời việc sử dụng tin học làm đã tiết kiệm nhiều thời gian, công sức con người.

      Nhận thức được vấn đề nêu trên nên em đã chọn đề tài “ Quản lý cửa hàng sách “ làm bài tập của mình .Trước hết nhằm củng cố kiến thức về mặt tin học của bản thân đồng thời đưa tin học dần dần tiếp cận với thực tế tạo điều kiện cho công tác “Quản lý cửa hàng sách” trong các cửa hàng được thuận tiện, chính xác hơn.

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 
Chương 1 : Khảo sát hệ thống

I. Mô tả hệ thống
1. Nhiệm vụ cơ bản 4
2. Cơ cấu tổ chức 4
3. Quy trình xử lý 5
4. Mẫu biểu 6
5. Mô hình tiến trình nghiệp vụ của hệ thống 9
II. Xây dựng dự án 11
1. Tổng hợp hồ sơ 11
2. Dự trù thiết bị 11

Chương II. Phân tích chức năng hệ thống

I. Sơ đồ phân rã chức năng 12
II. Sơ đồ luồng dữ liệu 12
1. Ký hiệu sử dụng 12
2. Biểu đồ ngữ cảnh mức khung cảnh 13
3. Biểu đồ ngữ cảnh mức đỉnh 14
4. Biểu đồ ngữ cảnh mức dưới đỉnh 15
III. Đặc tả chức năng chi tiết 17
1. Đặc tả chức năng của bộ phận Tiếp tân 17
2. Đặc tả chức năng của bộ phận Bán hàng 18
3. Đặc tả chức năng của bộ phận Kế toán 19
4. Đặc tả chức năng của bộ phận Quản lí kho 20

Chương 3. Phân tích dữ liệu hệ thống

I. Mô hình thực thể liên kết 22
1. Xác định kiểu thực thể, kiểu thuộc tính 22
2. Xác định kiểu liên kết 23
*Vẽ mô hình liên kết thực (Giải thích ký hiệu, vẽ hình) 23
II. Chuẩn hóa dữ liệu 26

Chương 4: Thiết kế hệ thống

I. Thiết kế tổng thể 27
II. Thiết kế giao diện 30
1. Giao diện chính 30
2. Giao diện thông tin sách 31
3. Giao diện Nhà cung cấp 32
4. Giao diện khách hàng 33
5. Giao diện thống kê báo cáo 33
6. Giao diện tìm kiếm sách 34
III. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lí 34
1. Mô hình dữ liệu hệ thống 34
2. Đặc tả bảng dữ liệu 36

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Trước khi mua sản phẩm, hãy đọc kỹ điều khoản sử dụng tại trang: https://c9digi.com/chinh-sach-bao-mat/

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected], hoặc hệ thống hỗ trợ trực tuyến.

Mỗi sản phẩm bạn đều được hỗ trợ download, cài đặt.

Trong trường hợp tải lỗi, vui lòng kiểm tra lại tình trạng internet, đảm bảo đường truyền ổn định.