• An Toàn & Uy Tín
 • Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Tạo sub trên After Effects and Premiere - Subtitle Pro v2.9

Tạo sub trên After Effects and Premiere - Subtitle Pro v2.9

 • 2021-07-14 18:21:38
 • Admin User
Subtitle Pro là một plugin chuyên nghiệp cho phép bạn tạo phụ đề cho video của mình trực tiếp trong After Effects và Premiere Pro. bạn có thể nhập tệp .srt hoặc bất kỳ định dạng phụ đề nào hoặc viết văn bản của bạn. dịch các từ bằng một cú nhấp chuột. đồn

Xin lưu ý rằng các mẫu và điểm đánh dấu hoạt ảnh hiện không có sẵn trong Premiere Pro, chúng tôi cũng đang làm việc để thêm các tính năng này trong bản chiếu chuyên nghiệp. hoạt động hoàn hảo trên Adobe After Effects.

Features

 • Import SRT files or write your text ( Premiere Pro & Aftereffects )
 • Youtube SRT importer - fast and easy just by copy the youtube link -  ( Premiere Pro & Aftereffects )
 • Find the overlaps of subtitles times  ( Premiere Pro & Aftereffects )
 • Animations Template Preview (only for Aftereffects)
 • Sync between Plugin and aftereffects(only for Aftereffects)
 • Shift all or some rows with handy and useful UI ( Premiere Pro & Aftereffects )
 • Translate sentences right inside subtitle pro ( Premiere Pro & Aftereffects )
 • Control subtitles with markers (available on Aftereffects)
 • Quick Search and Find ( Premiere Pro & Aftereffects )
 • Import & Export the subtitles in all popular formats. ( Premiere Pro & Aftereffects )
 • Table View & AutoSave Workflow ( Premiere Pro & Aftereffects )
 • Different Subtitle Animation Templates to choose (available on Aftereffects)
 • All encoding supported (utf-8, utf-8 with bom, ansii, utf-16) ( Premiere Pro & Aftereffects )
 • Fast Render ( Premiere Pro & Aftereffects ) 
 • Works on any resolution ( Premiere Pro & Aftereffects )
 • Subtitle pro is multi-purpose, beyond subtitles you can create lower third animations and more! (available on Aftereffects)

Hướng dẫn cài đặt bản 2.9.6

Tương thích

 • After Effects: 2021, 2020, CC 2019
 • Premiere: 2021, 2020, CC 2019

Link Google Drive: